Privacy

Privacyverklaring
Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om onze producten en diensten aan je te leveren voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. Deze Privacyverklaring is gekoppeld aan die van GOOconsult, het bedrijf waar holisticcounseling.nl onderdeel van uitmaakt.

Onze Diensten
Wij bieden diensten en ondersteuning aan bedrijven, instellingen en individuele rechtspersonen op het vlak van persoonlijke en psychologische begeleiding en activiteiten op het vlak van management en organisatie-ontwikkeling. Deze privacyverklaring is van toepassing op deze diensten en de hieraan gerelateerde activiteiten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?
We hebben bepaalde persoonsgegevens nodig om jou de best mogelijke ondersteuning te kunnen bieden en om je te informeren over onze producten en diensten. De meeste van deze gegevens verstrek je direct, bijvoorbeeld wanneer je een overeenkomst met ons afsluit over dienstverlening of afspraken maakt over de ondersteuning die je van ons wilt ontvangen. Daarnaast maken we gedurende het ondersteuningsproces persoonlijke notities of kan het zijn dat je (vrijwillig) deelneemt aan bijvoorbeeld tests of anderszins.

Wanneer je bij GOOconsult een afspraak maakt, een overeenkomst afsluit of op andere wijze van onze diensten gebruikmaakt, verwerken we de volgende gegevens:
Voor- en achternaam;
Aanhef (Dhr./Mevr. etc.);
Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
E-mailadres;
Je mobiele en/of vaste telefoonnummer;
Woon- en of bedrijfsadres;
Betaal- en facturatie-informatie, zoals bankrekeningnummer, BTW, etc.;

Derde Partijen
We ontvangen in beginsel alleen informatie van derden met jouw nadrukkelijke toestemming. Te denken valt aan je eigen organisatie, andere hulp- of dienstverleners of partijen waarmee wij samenwerken die (online-)tests afnemen.

Cookies en soortgelijke technologie

Bij gebruik van onze online diensten (website) verzamelen we geen gegevens via cookies en soortgelijke technologieën (bijv. web- beacons, tags en apparaat identificatiemiddelen). Cookies zijn tekstbestanden die op je apparaat worden geplaatst om standaard internet log-informatie en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om het bezoekersgedrag op de website te evalueren en statistische rapporten over online-activiteiten op te stellen. We registreren hooguit alleen anonieme interactie met onze website om onze content en diensten te kunnen verbeteren. Bij het actief gebruik van deze website zoals reacties en contactformulier gelden afwijkende bepalingen. Zie onderaan deze Privacy verklaring!

Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?
We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uitvoering van de overeenkomsten. We verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend om de afgesproken diensten te kunnen uitvoeren.
Klantcontact en communicatie. We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo ontvang je van ons facturen, eventuele bevestiging van afspraken en kunnen wij met je communiceren om vragen of problemen te bespreken.
Marketing. We willen je soms graag via e-mail, sms of andere elektronische media op de hoogte houden van onze ontwikkelingen en diensten (voor zover je hiervoor toestemming hebt verleend). Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening.
Wettelijke verplichtingen. We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie).

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
We delen geen persoonsgegevens met derden. Een uitzondering hierop is de verwerking van facturatie-gegevens. Deze worden gedeeld met een hiertoe bevoegd administratiekantoor. We delen jouw gegevens overigens uitsluitend:
In gevallen waarin je ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen;
Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor onderzoek naar illegale activiteiten;
Om in voorkomend geval onze overeenkomst met jou te handhaven.
Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Waar worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Beveiliging en bewaartermijn
Wij zorgen dat je gegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Jouw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
Als je meer informatie wilt ontvangen over de door ons geïmplementeerde waarborgen, neem dan contact op met ons via mail of telefonisch.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We bewaren jouw persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.

Indien je jouw relatie met ons wilt eindigen, vragen we je contact op te nemen met ons. Na beëindiging verwijderen we jouw persoonsgegevens zonder onnodige vertraging, maar met uitzondering van de informatie die we wettelijk verplicht zijn te bewaren. Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons onder vermelding van je naam en adres. Wij zullen in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen we de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking
We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst;
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld i) voor het kunnen uitvoeren van onze diensten; ii) ten behoeve van bepaalde vormen van direct marketing en profilering; iii) ter archivering van informatie over jouw ondersteuning zodat je dit op een later tijdstip kunt heractiveren.
De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek;
Wanneer u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor een verwerking, bijvoorbeeld voor het delen van gegevens met derden i.v.m. een vervolg door of doorverwijzing naar derden.

Wanneer de verwerking berust op toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. In dat geval zullen we de betreffende verwerking van jouw gegevens beëindigen. Het intrekken van de toestemming verandert de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vόόr de intrekking daarvan niet.

Vragen en klachten
Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw persoonsgegevens gebruiken, kun je contact opnemen met ons. Indien je het gevoel hebt dat een probleem niet afdoende is geadresseerd, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verantwoordelijke entiteit
GOOconsult is een bedrijf van L.T. Gevers gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Havensingel 51, en geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 16082275.

 

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen m.b.t. actief gebruik van deze website.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.