Holistische Coaching, Counseling en Psychologische Ondersteuning

Holistische Coaching, Counseling en Psychologische Ondersteuning* is een benadering die jou ondersteunt in de verbinding met  je gezonde mens-zijn. Het neemt je levens-ervaringen en aangeboren wijsheid mee in het proces van onderzoek, diagnose en (therapeutische) support. Het bekijkt en benadert je in zowel je emotionele, mentale, fysieke, sociale alsmede de spirituele context en zijn: als heel mens, niet als probleem of gedeeld mens. Het is ontstaan uit de verbinding van de Westers Humanistische Psychologie met Oosterse denkwijzen en benaderingen van groei en welbevinden. Het helpt je (weer) te worden wie je bent.

Er is moed, zelfkennis en bewustzijn nodig om jezèlf te zijn. Kortom: om met hart en ziel, verstand en lijf héél mens te worden, te blijven en te zijn. Je moet dat zélf doen,  je hoeft dat echter niet in je eentje te doen…

 

Meer dan ooit is er de behoefte en noodzaak:

  • vol te leven in helder bewustzijn en onafhankelijkheid;
  • met ontspannen vertrouwen, in verbinding met eigen-moed;
  • met het vermogen jezelf en anderen voorbij je hindernissen en frustraties tot daadkracht te brengen;
  • in compassie en warme liefdevolheid voor de wereld, voor anderen, en zeker ook voor jezelf;
  • plezier te hebben, open en nieuwsgierig te kunnen zijn…

Integrale Holistische Coaching en Counseling draagt hier fundamenteel aan bij. Geen fragmentarische benadering, maar heelheid en volledigheid…

 

 

 

* Belangrijk om op te merken is dat er een groot verschil zit tussen een holistisch counselor met een gelicentieerde opleiding op basis van een professionele (academische) basis enerzijds en anderzijds iemand die cliënten counselt of coacht met gebruikmaking van holistische technieken.