Praktijkregels

  • We werken in vrijheid, niet in vrijblijvendheid.
  • Afspraken maken en/of afzeggen of verplaatsen uitsluitend telefonisch of per email. 
  • Enkele sessie kosteloos afzeggen of verplaatsen tot uiterlijk 2 werkdagen voor datum sessie.
  • Dubbelsessie kosteloos afzeggen of verplaatsen tot uiterlijk 3 werkdagen voor datum sessie.
  • We gaan er van uit dat annulering alleen om dringende noodzaak plaatsvindt.
  • Bij niet nakomen van een afspraak wordt volledige tarief in rekening gebracht.
  • Bij ziekte wordt direct nieuwe afspraak gemaakt.