Unieke vragen…

Er zijn legio en de meest uiteenlopende vragen waarmee cliënten zich aanmelden. Counseling – in grondslag gebaseerd op de cliëntgerichte psychotherapie – houdt zich bezig met ‘lichte’ psycho-sociale problemen waarbij er geen sprake is van een psychiatrische aandoening (wordt feitelijk daarom geen psychotherapie genoemd). Een aantal voorbeelden waarmee cliënten zoal komen:

* Een gevoel van te veel stress of spanning;
* Een sterk verlangen een echte verandering in te willen gaan;
* Gevoel van doelloosheid en/of zinloosheid;
* Angst, somberheid of depressieve gevoelens;
* Gebrek aan assertiviteit/voor jezelf opkomen;
* Vermoeidheid zonder direct aanwijsbare reden;
* Besluiteloosheid over belangrijke zaken (werk, toekomst, relatie, enz.);
* Snel geïrriteerd;
* Afhankelijkheidsgevoel en/of -gedrag (van iets of iemand);
* Intimiteitsproblemen;
* Ongezonde / ongewenste levensgewoonten; Burn Out;
* Piekeren;
* Problemen op/met het werk;
* Concentratieproblemen en/of chaotisch voelen
* Perfectionisme en de angst om fouten te maken;
* Slaapklachten;
* Verminderd vermogen tot genieten;
* persoonlijkheidsproblemen: trekjes van jezelf die hinderend zijn of worden in je (sociale) leven.
* werkgerelateerde problemen;
* …

Een hele lijst, dat is waar. En dan is er nog een grote kans dat jouw vraag(-stuk) er niet bij staat of dat jouw vraag(-stuk) meerdere aspecten kent. Ieder mens is uniek. Iedere vraag is anders…